Välj avtal / Select agreement

Innan du kan fortsätta behöver du välja vilket avtal som kortansökan ska kopplas till. Ett avtal kan t ex vara en avdelning på företaget. Alla valbara avtal finns i rullistan. Vänligen välj ett som passar för dig som kortinnehavare.

Before proceeding you need to choose an agreement to which your card application should be attached to. The name of an agreement may be, for example, the name of a department of your company. All available agreements are listed below. Please select an appropriate one for you.