För att ansöka om företagsavtal för Eurocard Corporate Gold med privat betalningsansvar behöver ansökan signeras av en behörig firmatecknare för företaget. Signeringen görs med firmatecknarens personliga BankID.

Max 21 tecken

Ange företagets namn med 21 tecken.

10 siffror

Ange organisationsnumret med 10 siffror utan bindestreck.

Kontrollera att du har fyllt i organisationsnumret med 10 siffror utan bindestreck.


Information om behörig firmatecknare


ÅÅÅÅMMDDXXXX

Kontrollera att personnumret innehåller 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDXXXX).

Förnamnet måste bestå av minst 2 bokstäver.

Efternamnet måste bestå av minst 2 bokstäver.

Fel i landskoden. Skriv t ex +46 för Sverige.

Ange mobilnummer utan mellanslag och bindestreck.

Endast behörig firmatecknare kan godkänna denna ansökan med BankID.

Endast behörig firmatecknare kan godkänna denna ansökan med BankID.


Din engångskod skickas till det mobilnummer som är angivet i ansökan.
Ange den engångskod som du har mottagit via sms.